Generalforsamling 2021

Mar
19

I følge vedtægterne skulle generalforsamlingen egentlig afholdes i marts måned, men som alle ved, er dette med de nuværende restriktioner ikke muligt. Lige så snart at restriktionerne er lempet så meget, at det giver mening at afholde generalforsamlingen, vil der blive fastsat en dato. Generalforsamlingen skal varsles 14 dage i forvejen, i mellemtide kunne man evt studere regnskabet for 2020, regnskabet som er vedtaget af bestyrelsen kan hentes her.

Top