Om Hanstholm Net

Hanstholm Antenneforening fik navnet Hanstholm Net ved oprettelsen 1.1.2009, men som antenneanlæg har anlægget eksisteret meget længere, ja så længe, at det må være et af landet ældste anlæg. Årstallet mener vi må være 1974.

1974 – ja Hanstholm Havn blev indviet 7 år tidligere, Hanstholm Kommune blev oprettet ved sammenlægning af et antal sogne ved kommunalreformen 1970,- og det var netop kommunen, som var primus motor ved oprettelsen af antenneanlægget. TV på det her tidspunkt? -ja glem alt om digitalt TV. Alt var analogt, og det var Danmarks Radio, der stod for alle TV leverancerne , én kanal – DR. Det var ret enkelt sådan i princippet, for i virkeligheden kunne det godt være lidt problematisk at se TV.
DR havde sendestationer i Ålborg og Holstebro, så du skulle lige beslutte, hvilken station du satsede på, – og så havde du fjernsyn!… men, afstanden til Ålborg og Holstebro var sådan lige i yderkanten af, hvad der kunne nås, så du skulle have en ordentlig antenne. Hvilket betød en høj, og gerne stor, antenne på taget. Havde du investeret i en tilpas stor og høj antenne på taget, kunne du måske være heldig at se Norsk TV, enkelte var det endda beskåret at kunne se Svensk TV, når de såkaldte atmosfæriske forhold var gunstige. Det var stort!!
Det er vel næppe den store hemmelighed, at der i Hanstholm ofte er frisk vind, for ikke at overdrive, og som følge heraf kunne det være temmelig besværligt at beholde TV antennen på taget. Ofte lå den og flød rundt hos naboen, hvilket jo ikke altid fremmede det gode naboskab. Nåh ja, og så var der jo lige lyden fra antennen på taget,- susen og knagen og bragen, temmelig anstrengende at høre på i længden.

Så tanken er vel ikke så fjern: fællesantenne – løsningen på alle TV problemer (gælder stadig).Så i 1974 blev fællesantenneanlægget indviet. I 1974 var den nye storkommunes borgmester den legendariske “byfader” Chr Hansen, og i anledning af den ny værdighed som storkommune havde man en del år tidligere fået ansat en kommunaldirektør ved navn Svend Rasmussen. Rygtet vil vide, at det var disse to, Rasmussen og Hansen, som styrede kommunen. Men hvad fællesantenne angår skal de ikke have hele skylden. Efter en konsultation af Nordjyskes historiske afdeling kan det konstateres at første gang at begrebet ”fællesantenne” bliver nævnt er i sommeren 1972,formanden for grund-og husejerforeningen Knud Agerholm bringer emnet på bane og Stofa bekræfter muligheden. I sommeren 73 skal der byggemodnes nye boligområder, Havremarken og Bygmarken, så hvad nu ? – vi skal lige huske at på dette tidspunkt var der en mulighed for at modtage TV signal på, gennem luften (terristisk), og tanken var vel ikke så fjern, på fyret fandtes der nogle høje master som bar antennerne til radiofyret. I juni 1973 blev der monteret TV antenner på radiomasterne på fyret, og fyrpasser Arildsen fik til opgave at afprøve signalet dagligt, og det var en succes, på gode dage kunne man modtage hollandsk TV, Norsk, Svensk og Tysk TV, intet problem. Og så gik man i gang……og tak for det.

– sikken forandring, ingen susen i hele huset, ingen udgifter til reparation af antenne på huset, op til flere TV kanaler, nåh ja ok, tilslutningen var lidt dyr, men det var jo kun en gang – en hel ny verden lå for dine fødder. Der var blevet rejst en ca. 60 m høj mast, så modtagelse af Sverige og Norge var helt perfekt, og den samme mast blev så også brugt som radiomast for kommunal radiokommunikation.  Efterfølgende blev der så etableret paraboler, og så kom der gang i forretningen. Ved afslutningen af den kommunale periode var der vel ca 25 analoge kanaler på fællesantennen, og prisen var ca. 2.500 kr årligt, som blev betalt over ejendomsskatterne. Flere gange blev der holdt afstemninger om kanalsammensætningen, og en enkelt gang blev det endda fra kommunens side forsøgt etableret en egentlig antenneforening uden større held – indstillingen var vist noget med: ” Hvorfor lave noget om, som kører godt, det giver bare bøvl! ” . Undervejs i forløbet var forsyningsområdet blevet udvidet i takt med at byen blev større(det var dengang).

 

2007 – endnu en kommunalreform. Hanstholm, Sydthy og Thisted kommuner bliver til Thisted kommune – og drift af fællesantenne er ikke en kommunal opgave, vedtager Thisted kommune. Og hvad så? Den nemme løsning for Kommunen var selvfølgelig at sælge anlægget, det var set før, så det var en mulighed og i øvrigt kommunens forslag. Men ikke alle Hanstholmboere var enige heri, heldigvis for det. Ved et efter Hanstholm forhold yderst velbesøgt borgermøde i slutningen af 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle forsøge at få etableret en antenneforening. Og vi må jo give daværende teknisk Direktør Torben Juul Olsen ret i “at det kunne holmboerne ikke finde ud af!!”, for hvad vi manglede i erfaring og klogskab, måtte vi jo så kompensere for ved stædighed og vedholdenhed, – Vi fik en antenneforening: Hanstholm Net, etableret 1.1.2009 efter lange og svære forhandlinger samt en stiftende generalforsamling i november 2008. Lange og svære forhandlinger – ja, vi måtte jo have en programleverandør, og vi måtte have en aftale med kommunen om betingelserne for at overtage anlægget, Kommunen var nu yderst fair, må vi sige. Vi fik med, hvad der var i kassen fra den kommunale fællesantenne, og vi fik en aftale med YouSee om programmer samt en aftale om renovering af anlægget. Godt nok var der penge i kassen, for de var ikke brugt på at vedligeholde anlægget, så et større renoveringsarbejde forestod. Digitalt fjernsyn var jo lige på trapperne, og med lidt småforsinkelse var vi klar til digitalt fjernsyn.

2015:  Gratis var det jo ikke, så de forløbne år er brugt på dels at afdrage gæld, dels på at lære at drive fællesantenne. Nu har vi afdraget gælden, og vi mener selv, at vi er langt bedre rustet til den næste nye udfordring: drift af eget internet –  Og hvorfor så det? Se dig omkring, verden har forandret sig siden sidst, du så dig omkring, og ikke mindst TV verdenen. Streaming er over os, og det bliver kun “værre”, mere og mere bliver internetbaseret. Om ikke så længe vil dit køleskab selv sørge for at handle ind over nettet. Når vi nu har ledningsnettet, så har vi vel også en forpligtelse til, at det bliver udnyttet optimalt, hvilket jo på jysk betyder: mest muligt for mindst muligt! Det er netop det, det drejer sig om – mest muligt internet for den billigst mulige pris, for som medlemsejet forening er vores fornemste opgave at tjene medlemmerne.