Ekstraordinær Generalforsamling mm

Jun
6

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling 16.6.2021 kl 1900 på kontoret Bødkervej 29. 1 punkt til behandling: Vedtagelse af nye vedtægter.

På den ordinære generalforsamling 2.6 var der ikke fremmødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne, hvorfor der må afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

Læs referat/formandens beretning.. klik her

Læs det endelige regnskab.. klik her

Læs nye vedtægter.. klik her

Top