Fra Hanstholmnet

9.1.2019:  Kanalomlægning 5.2…

se info(pdf) – klik her

 

13.11.2018:  Nye priser for 2019…

2 Meddelelser fra kassereren, en god meddelelse… prisen på internet stiger ikke i 2019, og en mindre god meddelelse… priserne for TV er nu fastsat, priserne stiger moderat, grundet højere priser på programmer, samt højere rettighedshaverafgifter,

– se takstblad 2019, klik her 

26.11.2017:  Nye priser for 2018… 

Kassereren meddeler:
Det nye takstblad for Antenneforeningen Hanstholm Net er nu udkommet, – nåh så stiger priserne igen vil du sige….. nåh ja ok priserne stiger, men……

  • Priserne stiger mindre end man kunne frygte, der er nu en forskel på 75 kr/mnd mellem antenneforeningens priser og Yousee’s egne priser. I kr stiger prisen for grund- og mellempakken 5 kr/mnd, for fuldpakken er stigningen 15 kr/mnd. Yousee priserne stiger  10 – 10 – 20 kr, for henholdsvis grund-mellem-fuldpakken.
  • Det bliver nu gratis at skifte TV pakke, en service for medlemmerne. Vi håber ikke at det vil blive misbrugt.
  • Det bliver mere strømlinet at skifte produkt, hvad enten du vil udmeldes, skifte TV pakke, opsige internet, så er fristen nu 1 måneds varsel til den første i en måned
  • Priserne på internet er uforandrede,.. fra 139 kr/mnd – og det er gratis at skifte hastighed
  • Og så vil vi stadig og vedvarende bestræbe os på at yde den bedste lokale service
  • Se taksbladet(PDF).. klik her

6.2.2017:  Slut med FM radio….. 

Pr 15.2.2017 slukker YouSee for FM signalet på fællesantennen. Det betyder at du kun i begrænset omfang kan høre radio over fællesantennen. Det vil ikke mere give mening at tilslutte sin radio til fællesantennen. Det er dog muligt at høre visse radiostationer over dit TV apparat. Hvor stationerne ligger afhænger af hvilket TV du har, forsøg først ved kanal 701, mange TV har radiokanalerne liggende fra kanal 1701.
Se oversigt over radiokanaler på TV (PDF)   her….

Antenneforeningen har et antal radioantenner til afhentning, ring 44407730.
Der sker også en begrænset omlægning af kanaler pr 15.2 – hvis dine kanaler er lagt ind med startfrq 450Mhz vil du ingen forandringer opdage, men hvis kanalerne er søgt ind med den gamle startfrq (143 Mhz), skal kanalerne genindstalleres med ny strartfrq (450 Mhz), indstil kanaler klik her


27.11.2016:    Information fra din antenneforening

Bl a om ny kontrakt med YouSee, WEB TV, nye priser… klik her


29.7.2016:    Dobbelt hastighed

Kære medlemmer af Hanstholm Net.

Hanstholm Net er en frivillig forening, der er ejet og drevet af medlemmerne. Bestyrelsen for Hanstholm Net er en frivillig bestyrelse, der arbejder intensivt på at sikre alle medlemmer en god TV og internet-oplevelse.
Foreningen har siden 2009 været et lokalt omdrejningspunkt for både TV, Internet og telefoni. Vi har de første 5 år haft YouSee som udbyder af alle disse services.
Den 1. oktober 2015 trådte vi ud af aftalen med YouSee på internet og telefoni. Hanstholm Net etablerede ny hovedstation og indkøbte det nødvendige udstyr for at kunne levere stabilt internet til favorable medlems-priser.
Stabiliteten i vores internet har de første 6 måneder ikke været tilfredsstillende, Det er vi meget bevidste om. Det har skyldtes mange ting, dårlige samlinger ude i fordelingsnettet, rust og ir, fugt, og desværre også defekte hus-installationer.
Vores udstyr i hovedstationen er det nyeste på området – det troede vi var en god ide – men der har også været en del problemer med softwaren i vores udstyr. Disse problemer har givet mange af Hanstholm Nets medlemmer oplevelsen af at “blive smidt af” internettet og så komme på igen. Vi har nu fået løst alle disse udfordringer og har de seneste måneder haft stabil drift i internettet. Der vil altid være risiko for at udstyr går i stykker, men vi arbejder altid på at løse problemerne så hurtigt som muligt.
Vi er meget glade for den dialog der er med vores medlemmer omkring løsningen af de udfordringer der har været og eventuelt også kommer.
Hanstholm Net vil meget gerne sige TAK til alle medlemmer for jeres tålmodighed med vores begyndervanskeligheder med internet-forsyningen. Vi har som kompensation besluttet at alle medlemmer får dobbelt downloadhastighed resten af 2016. Alle hastigheder er blevet sat op til dobbelt hastighed den 1. juli.
Med venlig hilsen
Lars Røge Hamer
Formand

22.4.2016:     Net only/TV only

I resten af året kan du få internet /TV uden at betale tilslutningsafgift, dog er det en betingelse at der er stikledning indlagt i ejendommen. Er dette ikke tilfældet kan vi tilbyde “gør det selv” tilslutning for 500- kr.

Se takstbladet


22.4.2016:    Ny formand

På bestyrelsesmødet den 20.4.2016 har bestyrelsen konstitueret sig.

Da den hidtidige, og den eneste, formand foreningen har haft, Thorkil Olesen,  ønskede at blive aflastet, blev det besluttet at bestyrelsen herefter få følgende sammensætning: Formand Lars Røge Hamer, Næstformand Kristian Bjerrregaard, Sekretær Thorkil Olesen, Kasserer Jens C Grud Sørensen, Medlem Keld Poulsen.


1.4.2016:     Internet uden TV……

Ja det lyder jo nærmest naturstridigt, men det er nu en mulighed, og tilmed en billig mulighed. Vi tilbyder Internet til vores sædvanlige billige priser uden du behøver at modtage TV.


12.10.2015:    TV priser 2016

Priserne på TV pakker i 2016 foreligger nu:  pris pr måned alt incl

Grundpakken 159-, Mellempakken 355-, Fuldpakken 460-.   Det er bestyrelsen ikke specielt stolt eller tilfreds med, men prisstigningerne på henholdsvis 10, 10 og 15 kr kommer af en mindre stigning på produkterne fra Yousee og en større stigning på Copydan afgifterne. Dette sidste har foreningen bragt videre til FDA (forenede danske antenneanlæg), som ser på sagen, hvorvidt der kommer noget ud af det er nok tvivlsomt. Forklaringen er at der opkræves forhøjede Copydan afgifter for ” start forfra “, web TV mv.  – se takstblad 2016


12.10.2015:     Udlevering af modems  

Når man har tilmeldt sig bredbånd fra Hanstholm net kan man umiddelbart efter lave aftale med Kristian(20443386) om udlevering af modem, udlevering sker typisk på Kroen.

Hvis man medbringer navn samt kode på SSID(det navn som fremkommer når du søger trådløs net), vil det nye modem blive konfigureret så det er magen til det gamle.


9.9.2015:     Kampagnetilbud  
I anledning af indførelsen af eget internet pr 1 oktober,har bestyrelsen besluttet at tilbyde tilslutning til fællesantennen til en yderst favorabel pris, nemlig 500 kr som “gør det selv” projekt. Fællesantennen leverer de fornødne materialer til første stik i huset, du leverer arbejdet(eller køber en til at gøre det).
Efter færdiggørelse skal fællesantennen godkende arbejdet, er du interesseret ring 44407730 – eller send en mail

Top