Godt nytår …statusrapport

Jan
9

Status for medlemmer med Tv via Hanstholm Net.
Hanstholm den 8. Januar 2020
Vi har de sidste 3 måneder fulgt sagen mellem Yousee og Discovery tæt i håb om der ville
komme en løsning, så det blev muligt at modtage Discovery ́s kanaler igen gennem
Hanstholm Net. Som det er i dag, er det ikke en mulighed og vi står tilbage med et tv pakke
udbud som for mange medlemmer mangler indhold. Vi har på denne baggrund, foreslået
Yousee nogle alternativer, hvor Hanstholm Net køber nogle kanaler hos Yousee og resten
hos en anden leverandør, men det blev afvist af YouSee.
Hanstholm Net har i samarbejde med FDA( Forenede Danske Antenneanlæg) d. 19.12.2019
sendt en opsigelse til YouSee.
Hanstholm Net er bundet af kontrakten frem til oktober 2022. FDA har lavet nogle juridiske
vurderinger af kontrakten og mener det er muligt at opsige kontrakten med udgang i foråret
2020.
Det kræver, at Yousee ́s jurister godkender opsigelsen. Vi har dags dato intet hørt fra
Yousee, udover at de har modtaget opsigelsen. Muligheden for at afbryde kontrakten, er
minimal.
Lykkes det at opsige kontrakten, har vi en ny udbyder klar med alle kanaler.
Hvis man har spørgsmål til ovenstående er man altid velkommen i vores lokaler på
Bødkervej 29. Vi holder åbent hver torsdag mellem 16 og 18 og der står altid
bestyrelsesmedlemmer klar til tage imod og svare på spørgsmål.
På bestyrelsens vegne
Lars Røge Hamer
Formand.

Top